กระแสการต่อต้านการย้ายฐานทัพสหรัฐในญี่ปุ่น

เป็นที่รู้ๆกันอยู่ว่าภายหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองได้สิ้นสุดลง ท่ามกลางความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะ


เรื่องราวในคราวนั้นได้ทำให้ญี่ปุ่นจะต้องได้รับมาตรการการควบคุมไม่ให้มีกองทัพทหารในประเทศอีกต่อไป นอกจากกองกำลังปกป้องตนเองเพียงแค่นิดหน่อยแต่เพียงแค่นั้น

และก็ต่อจากนั้นเป็นต้นมาประเทศญี่ปุ่นนอกเหนือจากที่จะพึ่งความยั่งยืนมั่นคงจากกองกำลังปกป้องตนเองแล้ว ยังคงจะต้องพึ่งพาอาศัยการคุ้มครองป้องกันของกองกองทัพสหรัฐฯอีกด้วย

แม้กระนั้นการเข้ามาทางกองทัพของอเมริกาที่พากันมาตั้งฐานเพิ่มอีกสาขาอยู่ในประเทศประเทศญี่ปุ่น เดี๋ยวนี้ไม่ได้มีแต่เพียงวัตถุประสงค์เป้าหมายที่จะปกป้องประเทศญี่ปุ่นแต่เพียงเพียงแค่นั้น แม้กระนั้นยังซ่อนเร้นด้วยจุดมุ่งหมายของการแผ่กว้างอิทธิพลในเขตภูมิภาคทวีปเอเชียอีกด้วยแล้วก็ ทั้งเป็นการถ่วงอำนาจกับประเทศคู่จับตา เพื่อไม่ให้มีการแผ่อำนาจได้โดยสะดวกในเขตภูมิภาคนี้

แต่ถ้าว่า การมีฐานทัพสหรัฐมาตั้งอยู่ภายในประเทศประเทศญี่ปุ่นก็ย่อมที่จะมีพลเมืองนิดหน่อยที่ไม่ค่อยชื่นชอบนัก และก็หลีกเลี่ยงได้ยากที่จะจะต้องมีผลพวงเริ่มมีปัญหากระทบกระทั่งกันบ้างกระจายอยู่เรื่อยๆมาแม้กระนั้นก่อนหน้าที่ผ่านมาล้วนมักคือปัญหาที่ควบคุมได้และก็จบลงอย่างไม่มีเหตุแย่ลงกว่าเดิม

แม้กระนั้นเมื่อหน้าที่โลกของเราเปลี่ยนไป ประเทศอเมริกาได้สั่งสมคู่ไม่ตรงกันเอาไว้อย่างมากก็ยิ่งทำให้องค์ประกอบของกองกองทัพยิ่งจำต้องปรับขนาดเยอะขึ้น

โดยยิ่งไปกว่านั้นฐานทัพที่ตั้งอยู่ในจังหวัดโอกินาวา ซึ่งเป็นจังหวัดเล็กๆที่มีรูปทรงของพื้นที่ในอัตราเพียงแค่ น้อยกว่า1%ของพื้นที่รวมทั้งสิ้นในประเทศประเทศญี่ปุ่น แม้กระนั้นเมื่อเร็วๆนี้ประชากรนิดหน่อยในจังหวัดโอกินาวาได้เรียกร้องให้ทางการสหรัฐ ย้ายฐานทัพออกไป รวมทั้งยังได้รับความคิดเห็นดีช่วยเหลือด้วยจากรัฐบาลของญี่ปุ่นเพื่อมีการย้ายฐานทัพ ออกมาจากเมืองที่มีผู้คนหนาแน่นย้ายไปยังเกาะที่มีผู้อาศัยจำนวนน้อยแทน

ซึ่งฐานทัพที่นี้ปัจจุบันมีทหารสหรัฐทำหน้าที่อยู่ทั้งหมดทั้งปวงสูงถึง 47,000 นายซึ่งคิดเป็นจำนวนถึงกว่ากึ่งหนึ่งของทหารสหรัฐที่ปฏิบัติหน้าที่ทั้งหมดทั้งปวงในทั้งประเทศประเทศญี่ปุ่น แล้วก็ดังนี้ทางการสหรัฐกลับมิได้มีท่าทางหลีกเลี่ยงซ้ำยังออกท่าออกทางหนที่เห็นด้วยเสมอเหมือนอยากได้ไปตั้งฐานทัพที่ใหม่ยังเกาะอื่นๆอีกด้วย

แต่ก็ปรากฏว่ามีผู้คนอีกเล็กน้อยที่ไม่ยอมรับ และไม่อยากให้สหรัฐย้ายฐานออกไป

รวมถึงผู้ว่าการจังหวัดโอกินาวาเองซึ่งในช่วงเวลานี้ ก็เริ่มจะมีหน้าที่เป็นตัวตั้งตัวตีสำหรับการส่งเสริมแนวความคิดไม่อยากที่จะให้สหรัฐย้ายฐานทัพออกไปด้วย โดยสาเหตุมาจากที่ไม่อยากที่จะให้ย้าย นั้นเพราะว่าดูกันว่า การย้ายฐานทัพบางครั้งก็อาจจะยิ่งทำให้สหรัฐเพิ่มฐานเพิ่มขึ้นอีกหลายที่ในประเทศ

ซึ่งการไม่เห็นพ้องในคราวนี้ถึงกับขนาดมีการจัดลงมติมหาชนเพื่อสะสมคะแนนเสียงออกมาบีบคั้นต่อรัฐบาลประเทศญี่ปุ่นให้ยกเลิกการส่งเสริมแนวความคิดนี้ถึงแม้ผลมติมหาชนจะออกมายังไงก็ไม่เป็นผลทางกฏหมายก็ตาม

แต่ว่ามองจากรูปการแล้วน่าเชื่อถือว่าทางการประเทศญี่ปุ่นบางทีอาจไม่กล้ามีความขัดแย้งกับสหรัฐเองโดยตรงและไม่ว่าความอยากได้ปรับท่าทางในแนวทางใดก็ตามก็บางทีอาจปรารถนาพึ่งการเปลี่ยนแปลงในภาคพสกนิกรช่วยส่งเสริมอย่างมีความนัยยะ

Author: Harry Gilbert